Link Search Menu Expand Document

Media Coverage

The NSE Hacking Lab has been covered in media. Below are some articles that mention us.

Varningen: Uppkopplade bilar kan hackas och tas över

Thomas von Heijne, SVT Nyheter. Published October 11th, 2020.

“En bil med uppkoppling mot nätet kan hackas och tas över utifrån. Det visar ett försök som gjorts på Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm.”

You can read the full article here.


Hon fixade systemets kryphål: ”Ditt garage kan bli kriminellt”

Thomas von Heijne, SVT Nyheter. Published July 11th, 2020.

“Ett nätbaserat garageport-system visade sig ha inte mindre än elva säkerhetshål, som gjorde det möjligt för utomstående att hacka systemet och ta över det utifrån. Det visar en studie som gjorts vid KTH i Stockholm.”

You can read the full article here.


Division of Network and Systems Engineering | KTH